Hele afdeling Sandved har været i skoven. Tak til 6. klasse for at planlægge en skøn dag med stjerneløb og hygge.

 • ikon
  Torben Møller Nielsen den 28-06-2019
  Kære Elever, Forældre og Personale

  Hermed et sommerbrev fra Lille Næstved Skole 2019.
  Alle ønskes en rigtig god sommer.
  Venlig hilsen
  Torben Nielsen
  Skoleleder
 • ikon
  Bente Madsen den 06-06-2019
  Feriekalender 2019/20
 • ikon
  Michael Ringsmose den 29-05-2019
  Så er skolebestyrelsens digitale årsberetning 2019 klar. Snyd ikke jer selv for at se og høre om deres vigtige arbejde for vores børn.
 • ikon
  Bente Madsen den 20-05-2019
  Buskort til skoleåret 2019/20. Det er nu ved at være tid til bestilling af buskort til næste skoleår.

  Har eleven buskort nu: Udfyld ansøgningsskemaet og aflever på skolens kontor senest den 14. juni 2019. Nuværende buskort tillægges elektronisk det nye skoleår (derfor meget vigtigt ikke at smide nuværende buskort ud - i så fald skal der betales 50.- kr. for et nyt)


  Har eleven ikke buskort nu: Udfyld ansøgningsskemaet og aflever på skolens kontor senest den 14. juni 2019. Det nye buskort bliver sendt direkte til eleven fra Movia.

  Ansøgningsskemaet og "Oplysning om behandling af personoplysninger" fra Rejsekort vedlægges her.
 • ikon
  Stine Westergaard Nedergaard den 26-04-2019
  Konfirmandindskrivning til Herlufsholm Kirke

  Kære forældre.

  Se vedhæftede information fra Herlufsholm Kirke.
 • ikon
  Stine Westergaard Nedergaard den 26-04-2019
  Kære forældre og andre interessenter
   
  På Lille Næstved Skole arbejder vi i vores professionelle læringsfællesskaber med SELV.
  Dette hæfte er vores interne arbejdsredskab med medarbejdere og ledere som målgruppe.
   
  Vi har valgt at lægge det ud til alle interessenter for at dele viden og erfaringer.
 • ikon
  Stine Westergaard Nedergaard den 25-04-2019
  Ændring af forældrebetaling til SFO pr. 01.08.2019

  Kære forældre.

  Se vedhæftede.
 • ikon
  Stine Exaudi den 21-03-2019
  INFORMATIONSBREV TIL FORÆLDRE OM AULA

  Læs vedhæftede dokument
 • Karina Pedersen den 19-03-2019

  Sikker digital post til Lille Næstved Skole

  Næstved Kommune anvender sikker digital post på en række områder. Det gør vi for at overholde persondataloven. Loven kræver, at offentlige myndigheder beskytter de informationer, vi sender digitalt, hvis de indeholder såkaldte fortrolige ”personfølsomme” oplysninger.
   
  Borgere kan sende sikker digital post til Lille Næstved Skole via dette link:

  Sikker post fra borger
   
  Virksomheder kan sende sikker digital post til Lille Næstved skole via dette link:

  Sikker post fra virksomhed
   
 • ikon
  Stine Westergaard Nedergaard den 23-11-2018
  Til alle forældre med børn i SFO

  Se vedhæftede varsling om takster for 2019