Antimobbestrategi

 


Mobning er ødelæggende for alles trivsel og skal derfor bekæmpes. Antimobbestategien supplerer ”Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber” samt skolens IT-læseplan.


Definitioner:

Trivsel: Eleven føler sig generelt veltilpas på skolen.

Konflikt: Følelsesmæssige spændinger/ sammenstød mellem elever om en given uenighed.

Drillerier: Drilleri er en form for adfærdssprog mellem mennesker. Det er typisk enkeltstående, tilfældige og spontane situationer, i modsætning til mobning, som er en systematisk udstødelse.

Mobning: Gentagende og systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkeltperson i social sammenhæng. Mobning kan både være digital og/eller foregå i den ”virkelige” verden. Mobning er ikke en pludselig, enkeltstående handling. Nyere forskning peger på, at mobning ofte er et gruppefænomen, og bekæmpelsen af mobning bør derfor tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker på klasser eller årgange.


På Lille Næstved skole gør vi følgende:


1. Forebyggende:
 


 2. Afdækkende:
 


3. Indgribende og genoprettende:
 


4. AKT-team (Adfærd, Kontakt og Trivsel):