Nyttige links

 

Velkommen til skolestart 2019

Samtykkeerklæring ved fælles forældremyndighed
Hvis der er fælles forældremyndighed, men du ikke er samboende med den anden forælder, skal du sikre, at skolen får skriftligt samtykke for indskrivningen fra den anden forælder. Blanketten "Samtykkeerklæring" skal udfyldes af den forælder, som barnet ikke har bopælsadresse hos, og blanketten skal videresendes til distriktsskolen.

Vigtige datoer

Ferieplan

Til og fra skole

SFO Dagligdagen m.m.

Lukkedage i SFO

Pædagogisk grundlag for Lille Næstved Skole – SFO

Næstved Kommunes hjemmeside

Pladsanvisningen